Wstąp - KSZ

Przejdź do treści

Menu główne:

Poziom 2
Rekrutacja
Niezależnie, czy jesteś żółtodziobem, weteranem wandejskiego czerwca, czy ochotnikiem, który chce wstąpić do Książęcych Sił Zbrojnych — trafiłeś pod dobry adres!
Wojskowa Komenda Uzupełnień to miejsce, w którym możesz rozpocząć przygodę w służbie Księciu i Sarmacji. Sarmacka armia jest największą i najlepiej zorganizowaną w całym polskim mikroświecie. Jeśli interesujesz się wojskowością i niestraszna Ci żelazna dyscyplina, Książęce Siły Zbrojne są idealnym początkiem twojego v-życia. Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi przebiegu służby.

Aby zostać żołnierzem Książęcych Sił Zbrojnych, musisz wypełnić  wniosek zgodnie z załączonym wzorem oraz powiadomić Komendanta WKU, że czeka na niego dokument w Sprawach Urzędowych.

Jak zatem powinien wyglądać Twój wniosek, abyś mógł spotkać się z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień na rozmowie kwalifikacyjnej? Przede wszystkim pamiętaj o ortografii, stylistyce i interpunkcji. Jeśli uważasz, że żołnierzom to niepotrzebne, sugerujemy karierę w rolnictwie tudzież polityce. Jeśli Twój wniosek będzie składał się z dwóch zdań, nie licz na przychylność rekrutanta. Opisz swoje motywacje, zainteresowania i hobby, które łączą Cię z wojskiem. Przedstaw się z jak najlepszej strony.

Przed rozmową kwalifikacyjną z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień KSZ należy przygotować następujące dane w celu bezproblemowego założenia książeczki wojskowej:

  1. Imię (imiona) i nazwisko:
  2. Identyfikator w Księstwie Sarmacji:
  3. Data zamieszkania w Sarmacji:
  4. Miejscowość:
  5. Prowincja w Sarmacji:
  6. Zawód wyuczony (wirtualny):
  7. Zawód wykonywany (wirtualny):
  8. Wykształcenie cywilne (wirtualne):
  9. Umiejętności:
  10. Data złożenia przysięgi obywatelskiej:

Na początku oferujemy Ci w tzw. "okresie rekrutacyjnym" stałą opieke Komendanta WKU. W tym czasie odbędziesz: szkolenie podstawowe  zależne od tego, jaki rodzaj wojsk wybierzesz — Książęce Wojska Lądowe, Książęce Siły Powietrzne lub Książęcą Marynarkę Wojenną lub gdzie zostaniesz skierowany w ramach zabezpieczenia potrzeb KSZ,.

Gdybyś szybko dowiódł swoich umiejętności wojskowych, będziesz mógł ubiegać się o przyjęcie do Książęcej Akademii Wojskowej, której ukończenie otworzy Ci drogę do kariery podoficerskiej, a później nawet i oficerskiej.

Jeśli natomiast przywdziałeś już zielony uniform, dobrze wiesz, że na wojnie nic nie jest tak potrzebne, jak wiedza i doświadczenie. Wojskowa Komenda Uzupełnień wychodząc naprzeciw potrzebom żołnierzy, prowadzi kompleksowe szkolenia. Weź w nich udział!


We wszystkich sprawach związanych z rekrutacją oraz przebiegiem szkolenia unitarnego możesz zwrócić się do Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień, a stponi wojskowych KSZ nauczysz się czytając "Poradnik Rektuta".


Komendantem WKU jest ppor. Bartłomiej Czapka, który zarządza Wojskową Komendą Uzupełnień i  poleca lekturze:

Jeśli nie... No cóż, pamiętaj, że nasze drzwi cały czas stoją dla Ciebie otworem.1. Wniosek o przyjęcie do KSZ [rekrut].
2. Przyjęcie lub odrzucenie wniosku [Komendant WKU].
3. Skierowanie na szkolenie unitarne [Komendant WKU].
4. Zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi i przystąpienie do egzaminu wstęp[nehgo oraz realizacja otrzymanego zadania [rekrut].
5. Weryfikacja wyniku egzaminu unitarnego [Komendant WKU].
6. Utworzenie profilu Rekruta [Hetman Wielki lub jego Zastępca].
7. Przekazanie Komendantowi WKU danych do Książeczki Wojskowej [rekrut].
8. Założenie książeczki wojskowej [szef Sztabu lub Hetman Wielki].
9. Po przeanalizowaniu preferencji kandydata i z uwagi na interes KSZ skierowanie do właściwej jednostki [Komendant WKU w porozumieniu z Zastępcą Hetmana].
10. Przysięga wojskowa. Każdy rekrut składa na forum Książęcych Sił Zbrojnych przysięgę wojskową według następującej roty:

„Ja, żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych, przysięgam służyć wiernie Księciu i Koronie, bronić niepodległości Księstwa Sarmacji i jego granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza sarmackiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić”.

Żołnierz składający przysięgę wojskową może złożyć przysięgę z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” lub innej formuły religijnej.

11. Mianowanie na pierwszy stopień wojskowy [Hetman Wielki lub jego Zastępca].
12. Szkolenie specjalistyczne w jednostce [opcjonalne].
13. Wniosek dowódcy jednostki macierzystej żołnierza o skierowanie na szkolenie podoficerskie [po min. miesiącu służby].
14. Szkolenie podoficerskie i egzamin [Szef Sztabu].
15. Wniosek żołnierza lub dowódcy jednostki macierzystej żołnierza o skierowanie do Akademii Książęcych Sił Zbrojnych celem odbycia szkolenia oficerskiego [po min. kolejnych czterech miesiącach służby].
16. Szkolenie w Akademii Książęcych Sił Zbrojnych. Rozpatruje i egzaminuje [Komendant AKSZ lub Szef Sztabu].
17. Egzamin oficerski.[Szef Sztabu].

(Na podstawie Artykułów Hetmańskich nr 25 o służbie w Książęcych Siłach Zbrojnych)Służbowe przedstawianie się - to oddanie honoru, podanie starszemu, który nie zna młodszego (podwładnego), swego stanowiska, jednostki lub instytucji KSZ, stopnia wojskowego i nazwiska, np.: „Salut! PANIE PUŁKOWNIKU (PANI PUŁKOWNIK), dowódca pierwszej kompanii 1. GRO porucznik KOWALSKI (porucznik KOWALSKA)”.

Wzajemne zwracanie się wśród żółnierzy - to oddanie honoru, podanie stponia osoby, do której zwracamy się w jakiejś sprawie. „Salut! PANIE PORUCZNIKU (PANI PORUCZNIK), sierżant Kowalski w sprawie....(treść sprawy)”. Stopnień starszy szeregowy podaje się w pełnej nazwie. Do starszego sierżanta, podporucznika, podpułkownika i generałów zwracamy się w formie sktóconej np. Panie Sierżancie Panie Poruczniku, Panie Pułkowniku lub Panie Generale.

Meldowanie się - to oddanie honoru i złożenie meldunku przełożonemu w chwili przekazania informacji o wykonanym zadaniu, realizacji obowiązku meldunkowego w zwiazku z wydanym rozkazem, realizacji zadania w zwiazku z pełnioną służbą itp.. Pełniący służbę dyżurną podaje również funkcje, np.: „Salut! Oficer dyżurny  — kapitan KOWALSKI (kapitan KOWALSKA) melduje....(treść meldunku)”.
 
Szukaj
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego