» Dziennik Rozkazów KSZ » Lista dyskusyjna KSZ » Czat KSZ » Kontakt
Księstwo Sarmacji
Jesteś tutaj: Marynarka Wojenna

Książęca Marynarka Wojenna

Książęca Marynarka Wojenna (KMW) jest przeznaczona do prowadzenia działań bojowych na morzu. Może działać samodzielnie lub wspólnie z innymi rodzajami KSZ. Samodzielne działania KMW prowadzi w walce z siłami morskimi nieprzyjaciela. Wspólne działania z wojskami lądowymi i siłami powietrznymi podczas walki z nieprzyjacielem na obszarach przybrzeżnych. KMW moze wykonywać następujące zadania: niszczyć siły i środki marynarki wojennej oraz desanty morskie przeciwnika, wspierać i osłaniać wojska lądowe działające na wybrzeżu, atakować obiekty i siły przeciwnika znajdujące się na wybrzeżu, transportować wojska i zaopatrzenie, wykonywać desanty, prowadzić rozpoznanie i działania saperskie na morzu. W skład KMW wchodzą:

 • okręty podwodne,
 • okręty nawodne:
  • bojowe,
  • specjalne,
  • pomocnicze,
 • lotnictwo pokładowe:
  • myśliwskie,
  • rozpoznania i walki radioelektronicznej (WRE),
  • zwalczania okrętów podwodnych (ZOP),
 • piechota morska.

W systemie organizacyjnym jednostek pływających KMW występują: jednostka — dywizjon — flotylla, w lotnictwie pokładowym — struktura jak w KSP, w piechocie morskiej — jak w KWL.

Bazy wojskowe

 • Baza Wojskowa Cracoffia
 • Baza Wojskowa Grodzisk
 • Baza Wojskowa Stiepanowka
 • Baza Wojskowa Fer (Flotylla Gellońska, Garnizon Fer)