Strona główna - KSZ

Przejdź do treści

Menu główne:


Historia
Książęce Siły Zbrojne służą ochronie niepodległości Księstwa Sarmacji i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Powołane Ustawą Sejmu nr 3 o Siłach Zbrojnych Księstwa Sarmacji z dnia 18 czerwca 2002 r. dziela się na:

Książęce Wojska Lądowe (KWL),
Książęca Siły Powietrzne (KSP),
Książęcą Marynarkę Wojenną (KMW)


"...Już u zarania dziejów Księstwa Sarmacji ważne w nich miejsce zajmowały Książęce Siły Zbrojne. Będąca w powijakach historiografia sarmacka jako pierwszą datę związaną z powstaniem sił zbrojnych podaje 2 lipca 2002 roku, kiedy to  Sejm wyraził zgodę na powołanie Michała baroneta Łaskiego na urząd Hetmana Wielkiego — dowódcy Sił Zbrojnych Księstwa Sarmacji. 26 lipca 2002 r. nadano pierwsze stopnie wojskowe. Hetman, Michał baronet Łaski, otrzymał stopień generała.

Kolejne odnalezione źródła dotyczące Książęcych Sił Zbrojnych pochodzą dopiero z 2005 roku. W kwietniu tego roku nowy już Hetman, generał Mariusz Magnuszewski powołał Kompanię Oficerską 1. Grodziskiego Pułku Straży Przybocznej, zwaną umownie Sarmackim Oddziałem Antyterrorystycznym. 29 kwietnia nadano uroczyście sztandar działającemu do dziś 21 Dywizjonowi Myśliwskiemu.

Pod koniec września 2005 roku za oficjalny symulator lotów w Książęcych Siłach Powietrznych uznano YSFLIGHT. Rozważano także wprowadzenie symulatora piechoty dla Książęcych Wojsk Lądowych. Na „giełdzie” znalazły się takie tytuły, jak „America's Army” czy „Wolfenstein: Enemy Territory”. W sierpniu 2007 roku symulatorem dowodzenia dla kadry oficerskiej wojsk lądowych został „People's General”.

8 listopada 2005 roku powołano 150. batalion pancerny, stacjonujący w Teutonii.

W marcu 2006 roku część żołnierzy wyszła z inicjatywą wejścia armii do Syriusza. Po kilku miesiącach KSZ miały już w sarmackim systemie gospodarczym wszystkie swoje bazy, a także większość sprzętu i uzbrojenia. Do obsługi dóbr systemowych powstała Służba Administracyjna KSZ, a także kantyna i ambulatorium.

W połowie kwietnia 2006 roku w kręgach wojskowych zawrzało. Ustawa Konstytucyjna o Mandragoracie Wandystanu, główny dokument regulujący unię sarmacko-wandejską przewidywał istnienie w Sarmacji obok Książęcych Sił Zbrojnych także Sarmackiej Armii Ludowej. SAL w czasie pokoju była niezależna od dowództwa KSZ, podlegała mu jedynie podczas wojny. Mimo niezadowolenia żołnierzy, po referendum, w którym Sarmaci opowiedzieli się za unią, te ustalenia okazały się wiążącymi. Zmieniły je dopiero wydarzenia wandejskiego czerwca, kiedy to Wandystan odłączył się od Sarmacji.

13 maja 2006 roku powstał 42. Pułk Specjalny, którego wieloletnim dowódcą był płk. Krzysztof Macak. Niedługo potem jednostka ta przeszła swój chrzest bojowy. 23 listopada w związku z napiętą sytuacją międzynarodową i aresztem domowym ambasadora Księstwa Sarmacji w Królestwie Scholandii, wicehrabiego Accursiusa, na miejsce w celu zabezpieczenia terenu i ew. ewakuacji personelu ambasady wysłani zostali komandosi płk. Macaka. Żołnierze przebywali w Scholandii około tygodnia i jak się później okazało, ich bezpośrednia interwencja nie okazała się konieczna.

W listopadzie 2006 roku po fali protestów środowisk dyplomatycznych przeciwko unii Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu, w którym to Sarmacja nieoczekiwanie zajęła baridaskie tereny, sarmackie wojsko przez kilka tygodni patrolowało sporne terytoria.

W czerwcu 2007 roku Książęce Siły Zbrojne brały udział w tłumieniu rozruchów na terenie Morvanu, walcząc w tamtejszych lasach z secesjonistami z Morvan Poblachta Arm. Walczący tam 150. batalion pancerny z pododdziałami 42. PS odniosły zdecydowane zwycięstwo nad rebeliantami. Miało ono znaczenie głównie psychologiczne i propagandowe, gdyż mimo klęski militarnej secesjoniści proklamowali Wolną Republikę Morvan, która do dziś działa w podziemiu..."

ppłk Henryk Leszczyński


 
Szukaj
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego