DOWÓDZTWO - KSZ

Przejdź do treści

Menu główne:

Dowództwo
Naczelnym Dowódcą Książęcych Sił Zbrojnych jest Książe Sarmacji, który poprzez Hetmana Wielkiego dowodzi Książęcymi Siłami Zbrojnymi. Dowództwo Książęcych Sił Zbrojnych wraz z Sztabem Generalnym składa się zHetmana Wielkiego, Zastępcy Hetmana-dowódcy Wojsk Bojowych oraz Szefa Sztabu, któemu podlega Sztab Generalny.


Jego Książęca Mość Piotr III Łukasz

Marszałek Sarmacji Gotfryd Slavik de Ruth

W Księstwie Sarmacji od 13 grudnia 2009 r., a w Książęcych Siłach Zbrojnych od 11 marca 2010 roku. Służbę rozpoczął w 150. Batalionie Pancernym awansując kolejno na stopień wachmistrza i dowódcę czołgu. W dniu 29 stycznia 2013 r. jako starszy wachmistrz zostaje powołany na zastępcę, a później w dniu 17 listopada 2013 r. jako podporucznik jest wyznaczony na dowódcę tego elitarnego batalionu. Następnie dniu 13 września 2015 roku mianowany przez JKM Tomasza Ivo Hugona do stopnia generał brygady, a następnego dnia wyznaczony na stanowisko Zastępca Hetmana Wielkiego-Dowódca Wojsk Bojowych. Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Oficerskim kl.III Orderu Księcia Unisława, Krzyżem Kawalerskim kl. IV Orderu Ksiącia Unisława,  Krzyżem Żołnierskim kl. V Irderu Księcia Unisława,  złotym, srebrnym i brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, srebrnym i złotym Wojskowym Medalem Zasługi, Wojskowym Krzyżem Zasługi II st., Orderem Legii Honorowej, Medalem Za Zdobycie Awary i innymi orderami i odznaczeniami.

W dniu 22 stycznia 2018 roku przez JKM Roberta Fryderyka awansowanu do stopnia generał Korony i powołany na stanowisko Hetmana Wielkiego. Rozkazem Naczelnego Dowódcy Książęcych Sił Zbrojnych w sprawie mianowań z dnia 28 grudnia 2018 r. mianowany z dniem wydania rozkazu na stopień Marszałek Sarmacji.


Generał dywizji Laurencjusz MaHi at Atera

W Księstwie Sarmacji od 13 sierpnia 2014 r. Służbę w Książęcych Siłach Zbrojnych rozpoczął 9 września 2014 roku jako informatyk w batalionie łączności i informatyki. W dniu 30 grudnia 2014 roku awansowany do stopnia kaprala, a od 20 maja następnego roku przeniesiony na stanowisko Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień. Po zakończeniu kursu oficerskiego w dniu 10 września 2015 roku awansowany do stopnia podporucznik, a 7 stycznia 2016 r. wyznaczony na cz. p. o w 1. Grodziskim Pułku Straży Przybocznej. Organizator Bazy Wojsk Specjalnych w Anheim. Odznaczony brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, brązowym Wojskowym Medalem Zasługi, Krzyżem Żołnierskim kl. V Orderu Księcia Unisława, Medalem za Wyzwolenie Awary i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Legii Honorowej oraz Krzyżem Wielkim Orderu Legii Honorowej  i dwukrotynie Orderem Legii Honorowej oraz innymi orderami i odznaczeniami.

W dniu 19 września 2017 roku awansowany przez Księcia Sarmacji JKM Tomasza Ivo Hugona do stopnia podpułkownika, a z dniem 24 marca 2018 roku powołany na stanowisko Zastępcy Hetmana Wielkiego - Dowódcę Wojsk Bojowych. Rozkazem Personalnym Nr 96 w dniu 3 czerwca 2018 r. mianowany na stopień pułkownika. Następnie w dniu 18 września 2018 roku Rozkazem Naczelnego Dowódcy Książęcych Sił Zbrojnych awansowany do stopnia generała brygady. Rozkazem Naczelnego Dowódcy Książęcych Sił Zbrojnych w sprawie mianowań z dnia 28 grudnia 2018 r. mianowany z dniem wydania rozkazu na stopień generała dywizji.


Admirał Tytus Aureliusz-Chojnacki

W Księstwie Sarmacji od 24 lutego 2013 r. Obywatelstwo sarmackie otrzymał 4 marca 2013 r. po czym ekspresowo dołączył do kadry żołnierskiej Książęcych Sił Zbrojnych przysięgę skladając już 9 dni później, 13 marca 2013 r. Karierę rozpoczął w Książęcej Marynarce Wojennej, gdzie zajmował stanowisko specjalisty w szeregach 2. Floty KMW. W dniu 27 czerwca 2013 r. pomyślnie zakończył szkolenie podoficerskie i awansował na stopień mata, zostając specjalistą w 1. Flocie KMW. Następnie 21 września 2013 r. został awansowany na stopień bosmanmata, a 11 listopada 2013 r. został przeniesiony z KMW do Administracji Wojskowej, gdzie objął stanowisko Rzecznika Prasowego KSZ. Niedługo potem, bo już 5 grudnia 2013r. przyjął z rąk JKM Tomasza Ivo Hugo patent oficerski stając się jednocześnie oficerem marynarki. W tym samym czasie, w związku z wyborem Jacka von Horna (dotychczasowego Szefa Administracji Wojskowej na Hetmana Wielkiego) został wyznaczony na wakujące stanowisko stając się częścią pionu dowódczego KSZ. Dnia 22 stycznia 2014 r. został awansowany na stopień porucznika marynarki, a 28 marca 2014 r. został mianowany kapitanem marynarki. JKM Tomasz Ivo Hugo w dniu 7 września 2014 r. mianował go na stopień komandora podporucznika, a w dniu 13 września 2015 r. został awansowany do stopnia komandora. Zgodnie z Rozkazem Naczelnego Dowódcy KSZ w dniu 3 lutego 2016 roku awansowany do stopnia kontradmirał, a 19 września 2017 roku do stopnia wiceadmirał. W  dniu 18 września 2018 roku Rozkazem Naczelnego Dowódcy Książęcych Sił Zbrojnych awansowany do stopnia admirała.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim kl. III Orderu Księcia Unisława, brązowym Wojskowym Medalem Zasługi, Srebrnym Medalem Koronacyjnym z Mitrą, Złotym Medalem Rocznicowym, brązowym, serbrnym i złotym Medalem Za Długoletnią Służbę Wojskową, brązowym Wojskowym Krzyżem Zasługi II st., Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Legii Honorowej i innymi orderami i odznaczeniami.


 
Szukaj
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego